Speech at the Aguéli Scholarship award ceremony

Peter Cornell2019

I dag är det vanligt att en konstnär växlar mellan olika medier: måleri, video, objekt, performance. Men du, Clara Gesang-Gottowt, förefaller totalt hängiven och trogen måleriet, i nöd och lust. Det absorberar dig fullständigt, på samma sätt som dina tunna lager av färg sugs upp av duken – och som sedan i sin tur impregnerar betraktarens medvetande. 

De verkar direkt: färgen, ljuset, rymden. Direkt som musik – lite som när Kandinsky beskrev släktskapet mellan färg och musik i sitt manifest ”Om det andliga i konsten”: Båda klingar, når själen utan omvägar. Kandinsky formulerade sina subtila färgstudier inspirerad av Goethe och teosofin och jag tänker att du, med din bakgrund i en Waldorfskola står nära denna tradition, en nordisk, romantisk abstrakt expressionism, till exempel Monet (som ibland är expressionist) eller Rothko.

Åh, så svårt det är att måla, att vara måleriet trogen. Så var det för Aguéli, menade Gunnar Ekelöf, så svårt att Aguéli tidvis försökte fly från det: till anarkismen, resor, politiserandet i Egypten. Ekelöf skriver: ”Han sökte farligheter för att döda farligheter, han sökte problem för att döda problem”, d.v.s i det egna måleriet. Ekelöf stannar inte vid formella och koloristiska och teologiska frågor utan förbinder Aguélis rena konst, hans ”art pur” med hans mänskliga och psykologiska problematik.

  Också din abstrakta konst kunde beskrivas som ett slags ”art pur” och utan tvivel delar du med Aguéli en andlig, spirituell strävan. Mindre geometrisk, mer intuitiv och nebulös men ändå precis – så svårt, likväl är det din tillflykt. Ibland korsas era vägar i den allt uppslukande solen. Men också ditt andliga måleri bottnar i en mänsklig, för att inte säga vardaglig verklighet. Minnen av naturförnimmelser och stämningar, kanske från barndomen. Och kanske kan de framkallas bara genom måleriets kunskapsprocess – måleriet blir nästan ett slags psykoanalytisk erinring. Inte bara färg och form - i en intervju säger du:

”I min måleriska process lär jag mig hur jag vill leva mitt liv.”

Clara Gesang-Gottowt: Det är en stor glädje för Aguéliutskottet att dela ut 2019 års Aguélistipendium till dig.

Peter Cornell, Aguélimuseet, den 25 april 2019

crossmenu